Senteret bidrar til å beskytte grunnleggjande nasjonale funksjonar, offentleg forvaltning og næringsliv mot cyberangrep.