Dette vart starten på arbeidet for å innta forsterka IKT-tryggingstiltak i Nasjonalt beredskapssystem. NorCERT-funksjonen er i dag ein del av Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM.