Behovet for ny tryggingslov begrunnast spesielt i teknologiutvikling og globalisering der strukturar er avhengig av kvarandre. Der gammal lov la stor vekt på gradert informasjon og uttrykte krav til sikringstiltak, gir den nye lova meir rom for verksemdene til sjølve å definere forsvarleg tryggingsnivå for sine verdiar.