Filter

Grunnleggende tiltak for sikring av e-post

Dette dokumentet presenterer beskyttelsesmekanismer for overføring av e-post mellom e-posttjenere. Beskyttelsesmekanismen sørger for autentisering av e-posttjenere og konfidensialitetssikring av e-postoverføringen. 

Les mer om følgende emner: