Her kan laste ned NSMs anbefalinger for kryptosikkerhet fra 2018. (PDF, 871KB)

NB! Dokumentet finnes bare på engelsk. 

Retningslinjene skal oppdateres i løpet av 2024. Når utkastet foreligger i mai, ønsker NSM innspill. Følg prosessen via nsm.no/kryptoanbefalinger