NSMs tekniske råd og anbefalinger tar for seg forskjellige typer sikring av IT-systemer: servere, klienter, nettverk, krypto, mm.

Denne siden omtaler NSMs råd og anbefalinger knyttet til IKT-sikkerhetstiltak for virksomheter. Den primære målgruppen for disse dokumentene er teknologer som skal etablere og drifte slike systemer. Rådene og anbefalingene listet opp under kan bistå i forbindelse med sikring av systemer som både er underlagt sikkerhetsloven og andre systemer.

NSM har i tillegg til listen under også en del andre veiledninger for IKT-sikkerhet. Disse kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke omtales på en offentlig webside. Forsvarssektoren og virksomheter med store og komplekse sikkerhetsgraderte informasjonssystemer underlagt sikkerhetsloven bør ta kontakt for å få tilgang til disse dokumentene.

For de fleste andre anbefales at man starter med NSMs "Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet", samt sjekklistene S-01, S-02, S-03. Deretter bør man se på tiltakene i øvrige dokumenter listet opp under. Det er utarbeidet temarapporter og andre publikasjoner som kan leses her.