Filter

Sikring av kommunikasjon med TLS

Transport Layer Security (TLS) er en kryptografisk protokoll som ivaretar autentisitet, integritet og konfidensialitet av kommunikasjon. TLS legger seg over Transmission Control Protocol (TCP) og kan benyttes av ulike protokoller, applikasjoner og tjenester som har behov for sikret kommunikasjon. Dette dokumentet beskriver TLS og anbefaler hvordan TLS skal benyttes. 

Last opp "Sikring av kommunikasjon med TLS (PDF, 658KB)"