Filter

Veiledning i DNS-filtrering

Dette dokumentet gir veiledning i filtrering av Domain Name System (DNS)-forespørsler ved bruk av Response Policy Zone (RPZ)-svartelister. Målgruppen er personell som drifter ugraderte, men sensitive systemer. De beskrevne tiltakene er ment å reflektere commercial best practice og bidrar til å tiltrere uønsket trafikk over en tradisjonelt åpen og lett tilgjengelig kommunikasjonskanal. Tiltakene forutsetter ikke at man har en DNS-server fra før. 

Last ned "Veiledning i DNS-filtrering (PDF, 1MB)"