Løsepengevirus er en type skadevare som brukes til å kryptere filer hos et mål, og deretter kreve penger for å dekryptere dem. Sammen med Kripos har NSM utarbeidet en temarapport om løsepengevirus.

Løsepengevirus er under kontinuerlig utvikling. De siste årene har man sett en økning av løsepengevirus rettet mot bedrifter og virksomheter med større betalingskraft enn enkeltpersoner. Temarapporten beskriver overordnet hva løsepengevirus er og hvordan man kan beskytte seg mot slike angrep.

Les mer om hvordan du kan beskytte deg mot løsepengevirus her