Nasjonalt digitalt risikobilde ble tidligere omtalt som helhetlig digitalt risikobilde.  Begrepet helhetlig ble brukt fordi rapporten handler om problemstillinger knyttet til individer, virksomheter og til samfunnet som helhet.

Rapporten skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Den henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer.Rapportene ser på hvilke typer digitale operasjoner som treffer norske virksomheter og metodene som benyttes, samt gir en status over nasjonale tiltak innen digital sikkerhet og retning for det videre sikkerhetsarbeidet.

Helhetlig digitalt risikobilde 2019 (PDF, 1021KB)

Et sikkert digitalt Norge - IKT-risikobilde 2018 (PDF, 717KB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2017 (PDF, 1MB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2016 (PDF, 3MB)

Helhetlig IKT-risikobilde 2015 (PDF, 975KB)