Last ned rapporten: Nasjonalt digitalt risikobilde 2021 (PDF, 2MB)

Nasjonalt digitalt risikobilde kommer ut årlig. Formålet er å øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter.

Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer, og tar opp problemstillinger knyttet til samfunnssikkerhet, statssikkerhet og individsikkerhet innenfor det digitale domenet.