Den sikkerhetspolitiske situasjonen er i endring. Cyberangrep er hverdagskost. Det får konsekvenser også i Norge. 

Særlig tre sektorer har vært utsatt for ulike typer cyberangrep det siste året, viser NSMs statistikk. Det er teknologibedrifter, forskning og utvikling, og offentlige forvaltningsorganer.