Nasjonalt digitalt risikobilde 2023 tar opp problemstillinger knyttet til statssikkerhet, samfunnssikkerhet og individsikkerhet innenfor det digitale domenet.

Rapporten tar blant annet opp at:  

  • NSM forventer at utviklingen innenfor kunstig intelligens og store språkmodeller vil føre til ytterligere profesjonalisering hos angripere. 
  • Cyberoperasjoner kan få økt fysisk slagkraft når industrielle systemer i økende grad kobles til internett.
  • Økt cybersikkerhet gjør andre metoder for tilgang til informasjon mer attraktive. Innsiderisikoen kan øke ved ensidig fokus på cybersikkerhet. Det er avgjørende å tenke sikkerhet i alle domener.
  • Valgpåvirkning gjennom cyberoperasjoner setter demokratier under press.  
  • Les også: Norge rammes av avanserte målrettede cyberangrep 

Nasjonalt digitalt risikobilde skal motivere til bedre digital sikkerhet i offentlige og private virksomheter. NSM vil følge opp arbeidet med å styrke den digitale sikkerheten på alle nivåer i samfunnet vårt. Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer. Du kan også lytte til rapporten som podcast. 

  • Last ned rapporten: Nasjonalt digitalt risikobilde 2023 (PDF, 11MB)

    Merk: Rapportforside er laget med kunstig intelligens. Mann med skjerm i industrisalForsidebildet er laget med kunstig intelligens, og tjener to hensyn. Bildet illustrerer sabotasje av kritisk infrastruktur som følge av cyberangrep. Det er et scenario som bekymrer den norske befolkning. I tillegg illustrerer det hvordan kunstig intelligens både kan brukes for å understreke et legitimt poeng, og brukes av trusselaktører til manipulasjon og påvirkning. Forsidebildet er laget av Benjamin Egseth Martinsen ved hjelp av Midjourney, Adobe Firefly i Photoshop og Adobe Photoshop.