Rapporten tar blant annet opp at: 

  • Mange ledere har ikke et bevisst forhold til trussel- og risikobildet og dermed heller ikke hva som er god nok sikkerhet. 
  • Antallet alvorlige hendelser innen cyberoperasjoner har tredoblet seg fra 2019. Fremmede etterretningstjenester står bak flere av disse. 
  • Norge trenger et betydelig løft i bevissthet og kompetanse om trusselbildet og sikkerhetsarbeidet, fra øverste ledelse til den enkelte ansatte, for å styrke nasjonal sikkerhet.