Nasjonal sikkerhetsmyndighet har utarbeidet en temarapport som undersøker innsidevirksomhet og hvordan virksomheter er utsatt for dette. 

Last ned temarapporten: Innsiderisiko (PDF, 855KB)