Filter

Håndbok i destruksjon av dokumenter og lagringsmedier

hammer og harddisk

NSM har laget en ny håndbok for destruering av dokumenter og lagringsmedier med sikkerhetsgradert informasjon, slik det er regulert i virksomhetsikkerhetsforskriften §23.

Dokumenter og lagringsmedier som inneholder sikkerhetsgradert informasjon og ikke lenger skal benyttes, skal destrueres ved bruk av en metode som sikrer at informasjonen ikke er mulig å rekonstruere eller lese. For dokumenter og lagringsmedier som inneholder informasjon sikkerhetsgradert KONFIDENSIELT eller høyere skal destruering skje ved hjelp av produkter som er evaluert.

Evaluering skal jf §16 i Sikkerhetsloven utføres av NSM eller av akkreditert evalueringsorgan utpekt av NSM. Evaluering kan bekreftes gjennom sertifisering utført av NSM eller akkreditert sertifiseringsorgan utpekt av NSM. NSM kan også godkjenne produkter som er evaluert eller sertifisert i andre land. Denne håndboken er avgrenset til sistnevnte alternativ, - godkjenning av produkter evaluert eller sertifisert i andre land.

Håndboken tar for seg produkter, prosess for godkjenning og anbefalte standarder.

Det legges opp til en smidig videreutvikling av håndboken, ta kontakt for spørsmål eller innspill.

NSM har også laget en oversikt over godkjente sletteverktøy.

Denne finner du her. (XLSX, 21KB)

Last ned håndboken (PDF) her. (313KB)