Se igjen frokostmøtet: 

9. mai leverte NSM sikkerhetsfaglig råd til regjeringen. Sikkerhetsfaglig råd beskriver sikkerhetstrender for de neste årene og utdyper sikkerhetsutfordringene Norge står overfor. Videre utpeker NSM nødvendige strategiske sikkerhetsmål for Norge og deler NSMs anbefalinger for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå.

Last ned rapporten: Sikkerhetsfaglig råd: Et motstandsdyktig Norge (PDF, 3MB)

Deltakerne i panelsamtalen:​​​​

  • Elisabet Line Haugsbø, visepresident i Tekna
  • Sven Størmer Thaulow, data- og teknologidirektør i Schibsted
  • Anders Romarheim, førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
  • Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Panelsamtalen ble ledet av kommunikasjonsdirektøren i NSM, Hans Christian Lindmo. 
Arrangementet er tilgjengelig på NSMs LinkedIn-profil og på nsm.no. 

Sikkerhetsfaglig råd blir NSMs viktigste innspill i langtidsplanene til Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. 

Mer om sikkerhetsfaglig råd: Sikkerhetsutfordringene Norge står overfor mot 2030