På samlesiden finner du informasjon om nasjonale sikkerhetsinteresser, GNF, skadevurdering, klassifisering og avhengigheter, og relevante oppdateringer, veiledere, håndbøker og skjema knyttet til de ulike prosessene. I løpet av kort tid vil vi også legge ut en oversikt over de GNFene som er innmeldt fra departementene.

Samlesiden for GNF finner du her.