Til dette arbeidet har NSM utarbeidet veiledere, håndbøker og skjema for innmelding for departement og virksomheter underlagt sikkerhetsloven.

Figuren øverst illustrerer hovedoppgavene til departement og virksomheter. Disse prosessene er beskrevet på sidene du finner i menyen. Her kan du finne relevante oppdateringer, veiledere, håndbøker og skjema tilknyttet de ulike prosessene.

Var det noe du ikke fant? Benytt gjerne tilbakemeldingsløsningen lenger nede på siden.