Dette kan for eksempel være tilfelle dersom det dreier seg om kjøp av eiendom eller investeringer i virksomheter som utvikler teknologi, bygger ut infrastruktur eller forvalter naturressurser.

NSM har samlet informasjon om hvordan virksomheter skal varsle og håndtere sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, enten det gjelder virksomheter omfattet av sikkerhetsloven eller ikke. Informasjonen retter seg både mot departementene som har sektoransvar og virksomheter som blir utsatt for, eller mistenker sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, og virksomheter som skal/ planlegger å kjøpe opp.

Les mer om hvordan utenlandske investeringer skal håndteres her.