Investeringer fra utenlandske foretak bidrar til verdiskaping i Norge og er helt nødvendig for mange virksomheter og arbeidsplasser. Imidlertid kan strategiske investeringer fra land vi ikke har et sikkerhetsmessig samarbeid med, få negative konsekvenser for våre nasjonale sikkerhetsinteresser. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom det dreier seg om kjøp av eiendom eller investeringer i virksomheter som utvikler teknologi, bygger ut infrastruktur eller forvalter naturressurser.

På denne siden har vi samlet informasjon om hvordan vi skal varsle og håndtere sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, enten det gjelder virksomheter omfattet av sikkerhetsloven eller ikke. Informasjonen retter seg både mot departementene som har sektoransvar og virksomheter som blir utsatt for, eller mistenker sikkerhetstruende økonomisk virksomhet, og virksomheter som skal/ planlegger å kjøpe opp.