Les hele rapporten her. 

Alle digitale tjenester vi er avhengige av bruker datasentre, slik de også bruker strøm og telecom. De funksjonene samfunnet vårt er mest avhengig av bør leveres fra datasentre i Norge, og bør være underlagt regler slik at vi har kontroll med denne virksomheten.

- Vi må gjøre Norge robust mot angrep og sabotasje, og mener derfor at datasentre bør underlegges offentlig regulering på samme måte som Ekom-bransjen og kraftbransjen. At ingen kan vite hva som foregår på innsiden av et datasenter, kan være en trussel mot Norge og er en lite ønsket utvikling i et samfunnsperspektiv, sier Bente Hoff