Datasentrene er produksjonsfabrikken for våre digitale tjenester, altså der tjenestene prosesseres og lagres. Dette gjelder både for private og offentlige virksomheter. I dagens digitaliserte samfunn er virksomheter avhengig av datasentrene, hvor et bortfall av produksjonsfabrikken vil kunne skape store utfordringer både for virksomhetene selv og deres kunder. Virksomhetene og samfunnet bør derfor vurdere nøye hvordan de realiserer sine tjenester med hensyn til sikkerhet, tilgjengelighet og robusthet.

I denne rapporten gir NSM fire anbefalinger som bør vurderes ved samfunnets bruk av datasentre:

Anbefaling 1: De funksjonene samfunnet er mest avhengig av bør leveres fra datasentre i Norge.

Anbefaling 2: Nasjonal digital infrastruktur bør kartlegges.

Anbefaling 3: Det offentlige bør spesifisere krav til sikring av datasentre.

Anbefaling 4: Etablere sektoransvar og regulering for datasentre.