Begrepet «sky» er et sekkebegrep som i dag benyttes for en rekke ulike teknologier,
forretningsmodeller og leverandørkonstellasjoner.

NSM mottar jevnlig forespørsler om sky, tjenesteutsetting, og sikkerhet. Svarene på de mest vanlige spørsmålene har vi samlet under lenken nedenfor.