Se også NSMs samleside for sky og sikkerhet

NSM mottar en del forespørsler om sky, tjenesteutsetting, og sikkerhet. I neste kapittel følger en del av de mer vanlige spørsmål.

Begrepet «sky» er et sekkebegrep som i dag benyttes for en rekke ulike teknologier,
forretningsmodeller og leverandørkonstellasjoner. Med begrepet skytjenester mener vi her kommersielle skytjenester («public cloud»). Av de kommersielle skytjenesteleverandørene mener vi i hovedsak «storskala» kommersielle skyer som er globale.

De mange mindre nasjonale/regionale aktørene som tilbyr diverse skytjenester av potensielt sterkt varierende kvalitet og fysiske anlegg av ditto varierende kvalitet er mindre relevante her.

Spørsmål særskilt relatert til sikkerhetsloven besvares i kapittel 2.