Dette er en gammel nyhet. Oppdatert informasjon finner du på siden for Luftbårne sensorsystemer.

NSM viderefører ordning om foto fra luft

Du trenger ikke lenger søke Nasjonal sikkerhetsmyndighet om tillatelse til fotografering eller filming fra ubemannede luftfartøy så lenge luftfartøyet er innen synsrekkevidde av operatøren og flyr utenfor restriksjonsområder. Flere andre regler gjelder fremdeles, både om fotografering fra lufta og luftfartsregler som gjelder når man bruker luftfartøy uten fører om bord .

Nasjonal sikkerhetsmyndighet innførte 2. april 2014 en prøveordning om foto fra lufta. Ordningen innbar at det ikke lenger var krav om å søke om tillatelse for fotografering og filming fra luftfartøy uten fører om bord, som droner og fjernstyrte helikoptre, så lenge fartøyet var innen synsrekkevidde og utenfor restriksjonsområder. Denne prøveordningen blir permanent fra 2015, frem til eventuelle endringer i lov eller forskrift tilsier annet.

Fortsatt lovregulering

Det vil fortsatt være forbudt å fotografere og filme restriksjonsområder fra luften. Brudd kan medføre straffeansvar. Ved tvil skal opptak unngås, og publikum kan eventuelt kontakte Nasjonal sikkerhetsmyndighet for veiledning. Det må fortsatt søkes om tillatelse for andre typer opptak med luftbårne sensorsystemer, for eksempel kartlegging med fly og bruk av andre sensorer enn foto.

NSMs hovedansvar er å beskytte sikkerhetsgradert informasjon. Flere andre regler gjelder fremdeles om foto fra lufta.

Tillatelse fra Luftfartstilsynet

Det kreves i dag tillatelse fra Luftfartstilsynet hvis man skal bruke droner til noen form for næring eller nytteflyging. Dette vil for eksempel gjelde fotografering eller filming som ikke utelukkende skal brukes privat.

Andre lover

Når det gjelder privat bruk, finnes det også bestemmelser utenfor NSMs ansvarsområde. Blant annet i åndsverkloven, som regulerer midlertidig publisering, men ikke selve opptaket, og i straffeloven, som går på krenkelse av privatlivets fred. Du kan lese mer om andre regler for foto fra luften på Datatilsynets artikkel om hva som er lov.