Kongen i statsråd har onsdag 20. desember beskikket Lars Christian Aamodt som interimsdirektør for NSM. Hans oppdrag varer i seks måneder. 

- Jeg ser fram til denne perioden og til å bidra til NSMs evne til å levere på sitt svært viktige samfunnsoppdrag. Samtidig skal jeg sørge for at det eksterne utvalget får den informasjonen de trenger til å gjøre sine vurderinger og anbefale tiltak. Jeg ønsker også å bruke denne perioden til å sørge for at NSM har et godt fundament å bygge videre på i en sikkerhetspolitisk krevende tid, sier Aamodt.

Lars Christian Aamodt er en svært erfaren militær leder. Han er opprinnelig utdannet flyger og har blant annet vært sjef for 338 jagerflyskvadronen og sjef for Operasjonsgruppen ved Ørland hovedflystasjon. Han har vært norsk nasjonal styrkesjef i Afghanistan, og gikk tidligere i høst av som sjef for Forsvarets logistikkorganisasjon. Han kommer nå fra KPMG hvor han jobbet som konsulent.

- NSM ser fram til at Lars Christian Aamodt kommer som interimsdirektør med sin betydelige erfaring. Vi skal sørge for at vårt samfunnsoppdrag fortsetter med full kraft, samtidig som vi skal bistå vår nye interimsdirektør i arbeidet med å gjøre all nødvendig og relevant informasjon tilgjengelig for det eksterne utvalget. Vi ser også fram til å støtte ham i arbeidet med å legge et robust grunnlagt for en ny fast direktør for NSM, sier fungerende direktør Helge Rager Furuseth.

Les mer: Offisielt fra statsråd 20. desember 2023 (regjeringen.no)

Tidligere direktør Sofie Nystrøm gikk av med umiddelbar virkning fredag 8. desember. Årsaken er NSMs inngåelse av låneavtaler i forbindelse med leie av lokaler i Snarøyveien 36. Regjeringen har også satt ned et utvalg som skal foreta en gjennomgang, og bringe klarhet i prosessene som ledet frem til kontraktinngåelsen og låneavtalene. Rapporten vil være klar 1. mars 2024.

Se også: Direktør for NSM fratrer med umiddelbar virkning