NSM-rapporten «Risiko» er én av tre offentlige trussel- og risikovurderinger som utgis i første kvartal hvert år. Årets rapport "Risiko 2023" kommer ut under en mer urolig og uforutsigbar sikkerhetspolitisk situasjon enn på mange år. 

Last ned rapporten: Risiko 2023

– Vi ønsker at norske virksomheter øker tempoet i sikkerhetsarbeidet fordi truslene blir flere og mer sofistikerte. Beredskapen må bygges før krisen inntreffer, sier Sofie Nystrøm, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Etter Russlands invasjon av Ukraina har samholdet i Europa vist seg å være sterkt. Det nordiske sikkerhetssamarbeidet er styrket. 

– Vår jobb er å bedre Norges evne til å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler.  Vi ser at mange virksomheter har blitt flinkere til å prioritere sikkerhet, men advarer mot å tro at jobben er gjort, sier Nystrøm. 

I rapporten Risiko 2023 peker NSM særlig på tre forhold:

  1. De største selskapene og anleggene er kompliserte å angripe. Angrepsforsøkene vil derfor i økende grad gå mot underleverandører. 
  2. Fremmede aktører investerer og kjøper seg inn i norske virksomheter og eiendom for å få sensitiv informasjon og skaffe seg strategisk viktig teknologi. Norge opplevde nær 50 slike saker i 2022. Om lag to tredjedeler har tilknytning til Russland og Kina. I dagens sikkerhetspolitiske klima, med omfattende sanksjoner mot Russland, øker risikoen for at økonomiske virkemidler blir brukt med fiendtlige hensikter.
  3. Målrettede påvirkningsoperasjoner med spredning av desinformasjon er det tredje forholdet NSM fremhever. På sikt kan desinformasjon svekke tilliten vi har til hverandre, til statlige institusjoner, og dermed også skade vår politiske stabilitet i Norge.

Last ned rapporten: Risiko 2023

Se også pressekonferanse mandag 13. februar fra kl. 11.30: Felles fremlegging av trussel- og risikovurderinger