Last ned rapporten: Risiko 2023 (PDF, 7MB)

I Risiko 2023 peker Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) på hvordan myndigheter og virksomheter bør redusere sårbarheter for å gjøre trusselaktørenes jobb vanskeligere.

Risiko 2023 henvender seg til hele samfunnet, men spesielt til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver. Målet med rapporten er å gi virksomheter bedre forutsetninger for å se sikkerhetsarbeidet i en større sammenheng. Dette er spesielt viktig for virksomheter underlagt sikkerhetsloven, men også for andre virksomheter.

Rapporten inneholder eksempler og anbefalte tiltak som norske virksomheter bør gjøre for best å beskytte seg mot spionasje, sabotasje, terror og sammensatte trusler. Risiko 2023 omtaler også hvordan virksomhetene og myndighetene bør redusere sårbarheter for å gjøre trusselaktørenes jobb vanskeligere.

Les også: Risiko 2023: Uforutsigbare tider krever høyere beredskap

Militært fly overvåker norsk oljeinstallasjon