Når truslene endrer seg, må vår forståelse av hvilke verdier som er viktige for oss og hvordan de skal beskyttes også gjøre det.

- Vi ser nå at bedrifter og personer som tidligere sjeldent har vært involvert i arbeidet med nasjonal sikkerhet blir sentrale, forteller NSM-direktør Lars Christian Aamodt, og nevner blant annet virksomheter innenfor petroleum- og kraftsektoren, elektronisk kommunikasjon og marinteknologi, datasenterbransjen, og forskning og utdanning. 

Utviklingen viser at mindre bedrifter og virksomheter som er leverandører til større virksomheter blir mål. Spionasje, cyberoperasjoner, sikkerhetstruende oppkjøp, rekruttering av innsidere og påvirkningsoperasjoner er noen av virkemidlene som benyttes mot norske virksomheter, og som må forhindres, avdekkes og håndteres.

-  Vi må forebygge før krisene oppstår. Vi bør bruke tiden fremover til å forberede oss enda bedre. Vi må være i stand til å takle det som måtte komme. Det krever bevissthet, prioritering av ressurser og fokus, understreker Aamodt. 

Konsentrasjonsrisiko

Den samlede, nasjonale avhengigheten til land som utgjør en sikkerhetstrussel mot Norge, er en betydelig sårbarhet for nasjonale sikkerhetsinteresser. Norges avhengighetsforhold til Kina er en sårbarhet som kan utnyttes av kinesiske styresmakter, advarer NSM. 

Både utenlandske oppkjøp og investeringer i norske selskap må i større grad ses i sammenheng med nasjonal sikkerhet. Det finnes en rekke eksempler på kinesiske oppkjøp og investeringer i utenlandske selskaper med kompetanse og teknologi som er av relevans for Kinas forsvarsmodernisering.

- Vi må ha større fokus på sikkerhetstruende økonomisk virkemiddelbruk. I noen tilfeller er det enklere å kjøpe seg inn i norske virksomheter fremfor å bryte seg inn, sier Aamodt.

Innsidere

Cybersikkerheten i Norge er inne i en god utvikling. Det gjelder særlig i de største virksomhetene. Systematisk og forebyggende sikkerhetsarbeid lønner seg, men ikke la dette bli en sovepute, oppfordrer Aamodt. 

- Når en dør lukkes, forsøker trusselaktører å finne en annen. Verdien av en innsider øker. Det ble avslørt en rekke innsidere i flere vestlige land i 2022 og 2023. Det vil være naivt å tro at det ikke finnes innsidere i betrodde stillinger også her i Norge, sier Aamodt. 

Den årlige risikovurderingen «Risiko» fra NSM skal gi norske virksomheter bedre forutsetninger til å se eget sikkerhetsarbeid i en større sammenheng. For 2024 anbefaler NSM norske virksomheter blant annet å beskytte seg bedre digitalt, og å tenke sikkerhet i ansettelser, anskaffelser og ved eierskapsskifter. I Risiko 2024 deler NSM konkrete råd og tiltak..