Risiko er en årlig rapport for å gi norske virksomheter bedre forutsetninger til å se eget sikkerhetsarbeid i en større sammenheng. 

Rapporten tar blant annet opp at:  

  • Norske virksomheter får større betydning for nasjonal sikkerhet. Når truslene endrer seg, må også vår forståelse av utsatte sårbarheter og verdier endre seg. Bedrifter og personer som tidligere sjeldent har vært involvert i arbeidet med nasjonal sikkerhet er nå sentrale.
  • Mindre bedrifter og virksomheter som er leverandører til større virksomheter blir mål. Sikkerhet må prioriteres i anskaffelser. 
  • Enkeltpersoner blir også mål gjennom den teknologiske utviklingen. Spearphishing utnytter enkelte ansatte som inngang til virksomheter. 
  • NSM advarer mot konsentrasjonsrisiko i samfunnet. Den samlede, nasjonale avhengigheten til land som utgjør en sikkerhetstrussel mot Norge, er en betydelig sårbarhet for nasjonale sikkerhetsinteresser.

Les også: Nasjonal sikkerhet er et nasjonalt ansvar

Forsidebilde på rapporten Risiko 2024 - Bergen sett fra Fløien.