Oppdatert 1. november: Det er ikke lenger mulig å registrere seg for gratis deltakelse på grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Har du allerede påbegynt kurset, men ikke rukket å fullføre eller å hente ned kursbeviset ditt, er det mulig å gjøre det innen utgangen av søndag 6. november. Gå til læringsportalen for å fullføre kurset (nsm.muniolms.com).

Stadig flere norske virksomheter prioriterer det digitale sikkerhetsarbeidet, men langt fra alle har et bevisst forhold til hvilke sårbarheter og utfordringer som følger med digitaliseringen av tjenester, informasjon og Norge. 

Mange norske virksomheter trenger mer kunnskap om hvilke tiltak som sikrer deres virksomhet og verdier. Det skal vi i NSM bidra til. Kurs om grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er et godt sted å begynne. Under nasjonal sikkerhetsmåned er kurset gratis. 

Bedre sikkerhet

Kurset bidrar til å bygge både kompetanse og bedre sikkerhetsnivå i norske virksomheter. Det er relevant for private som offentlige aktører. Grunnprinsippene for IKT-sikkerhet gir råd for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenester mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. 

Målet er at enda flere norske bedrifter, organisasjoner, kommuner og etater skal løfte nivået på egen sikkerhet. Årvåkne ansatte er alfa omega for å lykkes med arbeidet. Kurset er gratis i oktober for at enda flere i virksomheter, ikke bare sikkerhetsansvarlige, skal få kunnskap på området. Sikkerhet er et lederansvar, og vi håper at mange ledere benytter denne muligheten til å prioritere arbeidet.  

Digitale samfunn

Digitaliseringen av Norge gir digitale tjenester, bidrar til innovasjon og økt effektivisering. Men medaljen har også en bakside i form av nye sårbarheter, avhengigheter og risiko for at systemer, tjenester og informasjon blir misbrukt. 

Små og mellomstore bedrifter er ofte en del av en leverandørkjede. Digitale angrep mot én virksomhet i kjeden kan derfor få store ringvirkninger. Konsekvensene er mange, fra stans i drift og leveranser, tapt tillit og store økonomiske tap for bedriften, og i verste fall utfordringer for nasjonal sikkerhet.

Konsekvensene av cyberoperasjoner blir stadig mer alvorlige, og derfor haster det mer enn tidligere å implementere risikoreduserende tiltak. Forebyggende sikkerhetsarbeid reduserer digital risiko, og gjør virksomheter i bedre stand til å håndtere cyberangrep.  

Nasjonal sikkerhetsmåned i Norge er en del av den europeiske sikkerhetsmåneden. Målet er å øke kunnskap, bevissthet og engasjement rundt digital sikkerhet i virksomheter som i befolkningen. 

FAKTA: Ta e-læringskurset gratis

  • Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet er gratis tilgjengelig fra nsm.no fra 1. til 31. oktober 2022. 
  • E-læringskurset er på til sammen tre timer, og det er mulig å pause underveis. Kurset inneholder både tekst og korte videoer. Alle som fullfører kurset, får kursbevis. 
  • Kurset er relevant for en bred målgruppe, fra ledere og sikkerhetsansvarlige til ansatte. 
  • Etter 31. oktober er kurset kun tilgjengelig i NSMs kurssenter mot kursavgift. 
  • NSMs kurssenter tilbyr en rekke e-lærings- og klasseromskurs innenfor forebyggende sikkerhet. Se oversikt over kursene på nsm.no/shop.

FAKTA: Slik får du tilgang til kurset

  • Opprett ny bruker. Husk å oppgi din virksomhet som arbeidsgiver. Har du deltatt på kurs fra NSM tidligere, kan du logge på med eksisterende bruker.
  • Det er ingen begrensning i antall personer som kan melde seg på fra én virksomhet, men hver enkelt må opprette en egen bruker. 
  • Alle som fullfører kurset, får kursbevis. Husk å laste det ned med en gang, da det ikke lenger vil være tilgjengelig når gratiskurset tas ned etter oktober. 
  • NB! Det ordinære kurset som er tilgjengelig via NSMs kursportal, er ikke gratis.  Bruk derfor lenken over for å komme inn på gratiskurset. I læringsportalen er kurset merket med «Sikkerhetsmåneden 2022».
  • Spørsmål? Ta kontakt med [email protected]