- Denne typen angrep handler gjerne om å få oppmerksomhet og synlighet snarere enn å påføre skade, sier Erik Haugland, avdelingsdirektør i NSM og leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter.

- Det er viktig å huske på at alle virksomheter med åpne og tilgjengelige nettsider i utgangspunktet kan utsettes for tjenestenektangrep, sier han.

Tjenestenektangrep er ikke teknisk avanserte, men kan gjøre at nettsider og tjenester på internett oppleves som trege og utilgjengelige i perioder.

- Denne typen angrep kan sammenlignes med en motorvei med begrenset plass, sier Haugland.

Om mange sender trafikk mot den samme nettsiden samtidig, da blir det trafikkork og siden blir tregere helt til den stopper opp. Måten man håndterer dette på er å dirigere trafikken på andre måter, eller å blokkere visse typer trafikk, og på den måten løse opp trafikkorken.

Selv om tjenestenektangrep i utgangspunktet kan skje alle virksomheter som har nettsider og tjenester på internett, så finnes det tiltak man kan iverksette for å forberede seg på denne typen angrep. Blant annet gjennom å følge NSMs grunnprinsipp 2.2.7, som handler om å etablere en robust og motstandsdyktig IKT-struktur.

Til tross for at angrepene ikke har langvarige og alvorlige konsekvenser rent teknisk, kan det likevel ha andre konsekvenser, mener Haugland: - Slike angrep kan spre usikkerhet og frykt i befolkningen og gi et inntrykk av at digitale tjenester vi er avhengige av ikke er sikre nok.