Varslet er primært tiltenkt samfunnsviktige virksomheter. Andre virksomheter bør oppdatere sine Cisco-produkter etter normale rutiner.

Det dreier seg i første rekke om at det finnes en eller flere ukjente nulldagssårbarheter, som under gitte forutsetninger lar en ekstern angriper forbigå autentisering, få fotfeste og oppnå adminstratorrettigheter.

NSM jobber nå med varsling for å gjøre virksomheter oppmerksomme på risikoen.

Les hele varselet med referanser.

Oppdatert varsel per 25.april.