CCCS, NCSC-UK og ACSC skriver i sitt joint advisory [2] at det i hovedsak er Cisco ASA55xx-serien med firmware 9.12 og 9.14 som er utsatt i kampanjen. De skriver også at WebVPN i Cisco ASA misbrukes i kampanjen.

NCSC anbefaler spesielt virksomheter som kjører versjonene over og/eller WebVPN å gjennomføre tiltakene beskrevet av NCSC [1], CCCS/NCSC-UK/ACSC [2] og Cisco [3].

Inngangsvektor i kampanjen er fortsatt ukjent.

Referanser:

1https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/varsler-fra-ncsc/angrep-mot-sslvpn-produkter-i-kritisk-infrastruktur

2https://www.cyber.gc.ca/en/news-events/cyber-activity-impacting-cisco-asa-vpns

3https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/resources/asa_ftd_attacks_event_response