Kommunikasjonssikkerhet

For å oppnå sikker kommunikasjon er det viktig med tiltak for å redusere muligheten for at informasjon ”lekker” til omverden. Dette spenner fra det helt enkle som å bruke gardiner i vinduet til å avsløre avanserte spionangrep.