Veiviser for fotografering fra luft

Veiviser for fotografering fra luft

1

Skal du fotografere, filme eller bruke andre sensorer fra luften?

Merk at det finnes flere regelverk som gir bestemmelser om hvor det er lov å bruke sensorer og operere droner, herunder: Luftfartstilsynet, Avinor, Miljøverndirektoratet, Sysselmannen på Svalbard, Politiet og Datatilsynet

  1. Hva skal du benytte?