Situasjonen i Ukraina har preget nyhetsbildet de siste ukene. Vi får en mengde informasjon om den pågående situasjonen i krigsområdene. 

I denne samtalen vil vi se bak den løpende nyhetsdekningen, og få et bredere innblikk i ikke fullt så synlige faktorer forut for, og nå i krigen. Vi skal høre mer om forholdet mellom Russland og Ukraina og hvordan det har utviklet seg over tid. Vi får innblikk i hvordan krigen ser ut sett fra USA, hva man frykter, hvordan man agerer, og snakker om krigen i det offentlige ordskiftet. Videre er nordområdene og forholdet mellom Russland og Norge noe som opptar mange her hjemme, og hvordan har det vært, er det og blir det å være naboen til Russland?

Se samtalen her (lenke til YouTube).