Jørgen Holten Jørgensen er statsviter fra UiO og har lang erfaring fra ulike samarbeidsflater med Russland. Han har jobbet som Russlands-forsker ved Fridtjof Nansens Institutt, rådgiver og tolk i russisk hos Sysselmannen på Svalbard, seniorrådgiver i internasjonal seksjon hos Riksantikvaren og konsul ved Generalkonsulatet i Murmansk. Han er i dag rådmann i Berlevåg kommune. Jørgensen har skrevet flere bøker og andre publikasjoner om Russland, Svalbard og norsk-russiske relasjoner.