Norge digitaliseres i et svært høyt tempo. Det samme gjelder store deler av verden. Vi tar i bruk ny teknologi både som privatpersoner, virksomheter og myndigheter. Kunstig intelligens har blitt en del av hverdagen allerede, og mer vil det bli. Men hvordan kan man sikre at kunstig intelligens tar de riktige valgene? Og hvem bestemmer hva de riktige valgene faktisk er?

Hvor og når bør kunstig intelligens benyttes? Som alt kan også det misbrukes, hvordan motvirker vi at kunstig intelligens får uante og skadelige konsekvenser?

Se samtalen her (lenke til YouTube).