Dr. Leonora Onarheim Bergsjø forsker på digital etikk og har blant annet vært med i to utredninger for Forsvarsdepartementet om fremtidige våpensystemer, samt vært med å skrive bøkene Digital sikkerhet [universitetsforlaget.no], Digital etikk, big data, algoritmer og kunstig intelligens [universitetsforlaget.no] og Digitalisering og internasjonal politikk [universitetsforlaget.no]. Til daglig er hun førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold og Universitetet i Agder, og leder Norsk råd for digital etikk (NORDE).