Spesialrådgiver i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Har arbeidet med forebyggende sikkerhet i ulike stillinger siden 1982, og fra 1991 i Forsvarets overkommando/Sikkerhetsstaben og deretter fra 2003 i NSM.

Er Cand. mag. fra Universitetet i Oslo med fagene historie, kunsthistorie og statsvitenskap. Arbeider for tiden med et historieprosjektet om NSMs historie 2003-2019. Er i den forbindelse også gjesteforsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS).