Introduksjon av direktør Kjetil Nilsen i NSM

 

Grunnleggende nasjonale funksjoner og veien videre

Hva er en GNF og hvorfor er de viktige for sikkerheten i samfunnet? Temaet er det pågående arbeidet med å identifisere Grunnleggende Nasjonale Funksjoner (GNF) iht den nye sikkerhetsloven.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seniorrådgiver Christer Tjessem i NSM.

Grunnprinsipper fysisk sikkerhet

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper Fysisk sikkerhet - Hva er det og hvordan kan det bidra til økt sikkerhet?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med rådgiver Hege Lindborg i NSM.

Grunnprinsipper IKT 2.0

NSM kommer snart med versjon 2.0 av sine Grunnprinsipper IKT sikkerhet – Hva er nytt i versjon 2.0 og hva er veien videre?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med senioringeniør John Bothner og seniorrådgiver Are Søndenaa i NSM.

Grunnprinsipper Personellsikkerhet

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper Personellsikkerhet – Hva er det, og hva inneholder de. Hva kan virksomheter gjøre for å sikre seg bedre mot innsiderrisikoen.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med orlogskaptein Lars Jørgen Løland i NSM.

Grunnprinsipper Sikkerhetsstyring

NSM kommer snart med sine Grunnprinsipper for Sikkerhetsstyring - Hva er det og hvordan kan det styrke sikkerheten i norske virksomheter.

Fagdirektør Roar Thon i samtale seniorrådgiver Kristian Friid-Hauglund i NSM.

Sikkerhet i anskaffelser

Hva bør virksomheter gjøre knyttet til sikkerhet når de skal igjennom store anskaffelser og hva gjør NSM?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seksjonssjef Dag Sandham i NSM.

Hvis fienden kaprer dronen

Droner og ubemannede systemer – Hvor godt er de sikret, og hva skjer om fienden kaprer dronen?

Fagdirektør Roar Thon i samtale med forsker Martin Strand fra FFI.

Håndtering av uønskede hendelser

Hva er hendelseshåndtering og hvordan kan virksomheter forbedre sin evne til å håndtere hendelser når noe skjer.

Fagdirektør Roar Thon i samtale med seniorrådgiver Henning Køhler Knutsen i NSM.

Opptak fra Sikkerhetskonferansen 2019 og 2018 er tilgjengelig på NSMs YouTube-kanal.