Are Jacobsen er Corporate Security manager i Gassco. Han har jobbet 20 år i Gassco med fokus beredskap, miljø, prosjekt, HMS og security.

Jacobsen er tidligere rådgiver i Statens forurensingstilsyn, Beredskapsavdelingen 1999-2002. Fra 1995 til1999 var han Selfangstinspektør og polarforsker Svalbard/Arktis.