Arild Bergh (Ph.D.) er seniorforsker på avdeling Totalforsvar ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Han har en doktorgrad i sosiologi fra University of Exeter på temaet konflikttransformasjon. Før dette jobbet han i 20 år som programvareutvikler i Storbritannia, hovedsakelig innen databasedesign og utvikling. Disse komplementære ferdighetene benyttes i forskning på sosio-tekniske spørsmål som berører det norske forsvaret og det sivile samfunnet.

For tiden jobber han med påvirkningsoperasjoner i sosiale medier. Fokuset her er å forstå hvordan fiendtlige aktører manipulerer sosiale medieplattformer, hva de oppnår og hvordan demokratier kan oppdage og takle dem. Han er for tiden involvert i NATO-samarbeid med vurderinger av det nettbaserte informasjonsmiljøet.