Asbjørn Ringstad har siden 2012 ledet det strategiske og operative sikkerhetsarbeidet i Equinors internasjonale virksomhet. Dette har medført håndtering av flere alvorlige sikkerhetshendelser. Blant annet terrorangrepet på selskapets anlegg i Algerie i 2013. Ringstad var sentral i etableringen av en dynamisk sikkerhetsfunksjon tilpasset selskapets internasjonale forretningsportefølje. For dette arbeidet ble han tildelt prisen "beste leder intern sikkerhet" av internasjonale OSPA i regi av Næringslivets sikkerhetsråd i 2018.

Før Equinor var Asbjørn Ringstad i flere år tilknyttet Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Han har også erfaring fra Utenriksdepartementet og Forsvaret.