Audun Kveberg er analytiker ved NSMs avdeling for kontroll, med ansvar for å bygge opp analysekapasiteten «Kontroll av nasjonal sikkerhet».

Audun har en mastergrad i statsvitenskap fra NTNU, og har tidligere blant annet jobbet som høgskolelektor i strategi ved Krigsskolen.