Beate Gangås er utdannet cand.jur. Hun har hatt mesteparten av sin yrkeskarriere i politiet. Gangås begynte sin karriere som politifullmektig i Vest-Finnmark politidistrikt. I årene 1993 til 2001 var hun tilknyttet Oslo politidistrikt, deriblant i stillingen som seksjonssjef ved Økonomiseksjonen og Påtaleseksjonen.

Fra 2001 til 2005 var Gangås politimester i Politidirektoratet med ansvar for arbeidet mot organisert kriminalitet, og ledet blant annet Interpols arbeidsgruppe om menneskehandel.

Gangås var likestillings- og diskrimineringsombud i perioden 2006 til 2010.

Fra 2010 til 2014 var Gangås politimester i Østfold politidistrikt, før hun ble avdelingsdirektør i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fra 2014. I juni 2019 ble hun politimester i Oslo, og var i stillingen til hun i oktober 2022 ble sjef for PST.