Bjørn Palmertz

Seniorrådgiver, Forskningsinstitutet för Psykologiskt Försvar, Lunds Universitet.