Charlotte Hafstad Widerberg er utdannet jurist fra universitetet i Oslo, med spesialisering i selskapsrett fra Humboldt universitetet i Berlin. Hun har en mastergrad fra King´s College i London innen staters håndtering av internasjonale sikkerhetstrusler, og holder nå på med doktorgrad om eierskapskontroll på utenlandsinvesteringer ved det juridiske fakultet i Oslo.

Widerberg har 14 års arbeidserfaring fra statlig virksomhet, herunder fra sekretariatet til Oljefondets Etikkråd der hun arbeidet med granskning av multinasjonale selskaper. Deretter arbeidet hun som jurist i Forsvaret og støttet den operasjonelle virksomheten gjennom rådgivning knyttet til cyber, teknologi, personvern og sikkerhetsrett. Siden 2020 har Widerberg vært ansatt som advokatfullmektig hos Bing Hodneland advokatselskap der hun bistår med rådgivning innen teknologiske og sikkerhetsmessige spørsmål.​​